Aanspreekpunt integriteit

Het is voor ons van groot belang dat je in onze club veel tafeltennisplezier beleeft, maar dit is niet het enige wat telt. Onze club moet een plek zijn waar iedereen veilig kan sporten en op een aangename manier met elkaar kan omgaan. Dit kan alleen als iedereen respect heeft voor andermans grenzen. Daarom is er bij ons geen plaats voor pesten, racisme, geweld of ongepast seksueel gedrag.
Word je toch geconfronteerd met situaties waarbij je je niet goed voelt, zoals vervelende opmerkingen over je lichaam, scheldpartijen, pesterijen, aanrakingen die niks met onze sport te maken hebben, … praat er dan over!

Binnen de club kan je steeds terecht bij Katy De Prijck. Zij is de aanspreekpersoon voor iedereen die vragen, opmerkingen of klachten heeft in verband met ongepast gedrag. Zij zal goed naar je luisteren en samen met jou een oplossing zoeken. 
Ben jij oké, maar denk je dat iemand anders een probleem heeft en het niet durft te zeggen? Ook dit kan je in alle vertrouwen vertellen.

Katy De Prijck
0477/792932
Mail Katy De Prijck

Ook bij de Vlaamse Tafeltennisliga kan je steeds terecht met je vragen over integriteit. De aanspreekpersoon bij de federatie is Frederik Noppe.

Frederik Noppe
0494/301937
Mail Frederik Noppe

Meer informatie over ethisch sporten vind je op de website van de VTTL: www.vttl.be/content/ethisch-sporten.